Hareskov

Forældreskabet er det fineste skab, vi får i vores liv.

Forældre

Det er både helt vidunderligt men indimellem også meget svært at være forældre – i særdeleshed når ens barn eller andre i familien ikke trives. Vi har solid erfaring med at hjælpe, når kriserne kradser. Vi vil i terapien hjælpe med at se problematikkerne i hjælpsomme perspektiver, der kan åbne op for nye løsninger med fokus på at højne trivslen for alle familiemedlemmer. I er velkomne til at henvende jer som forældre både til mindre og større børn. Sammen vil vi vurdere, om vi skal invitere jeres barn med ind i et samtaleforløb. Ofte er det dog tilstrækkeligt, at I som forældre sammen med os finder nye veje at gå. 

Er du bekymret for dit barn eller unge ?

Børn

Er du bekymret for dit barn eller unge, er du altid velkomne til at ringe og får en kort uforpligtende snak. Børns mistrivsel kan vise sig på mange finurlige måder, men fælles for dem alle er, at du sikkert i et stykke tid har været tiltagende bekymret og synes det er svært at stå med alene.

Vi beskæftiger os særligt med de vanskeligheder og bekymringer, som du kan opleve i barnets første leveår, fx vanskeligheder ifm. søvn og spisning, eller bekymring for dit barns generelle udvikling eller trivsel i daginstitution. Stinne har samarbejdet tæt med sundhedsplejersker og kan være hjælpsom med at vurdere, hvad dit barn, eller I som familie bøvler med.

Desuden har vi i klinikken særlig viden om autismespektrum-forstyrrelse og de omkringliggende problemstillinger, som kan komme i kølvandet herpå. I særdeleshed følgerne af den langvarige slitage mange børn og unge har været igennem, og som fx kommer til udtryk i form af tilbagetrækning, nedtrykthed, angst, OCD, spiseforstyrrelse eller selvskade. Stinne har desuden en solid erfaring med børn og unge, som synes det er vanskeligt at komme i skole.

Nogle gange kan det være rart at komme uden ens mor og far

Unge

Har du brug for at tale med en psykolog, er du meget velkommen her hos os, men er du under 18 år skal vi have dine forældres samtykke.

Nogle gange kan det være rart at komme uden ens mor og far er med i samtalen og er du fyldt 15 år, må du gerne snakke med en psykolog uden at dine forældre behøver at vide, hvad vi taler om. Vores erfaring er, at det alligevel kan være rart, at vi kan invitere enten mor eller far med til en del af samtalen eller måske bare afslutningsvis i samtalen aftale, hvis noget skal siges videre. Det vil vi altid være behjælpelige med.

Familieterapi

Familier

Familiebehandling starter altid med en samtale med jer som forældre. Bliver vi i fællesskab enige om at jeres barn/børn vil have gavn af at blive inviteret med til en samtale eller et længere forløb, vil vi sammen forberede os på at skabe et trygt rum for jeres barn/børn. Det vil vi tilrettelægge ud fra præcis jeres historie og i et sprog, som vil gøre jeres barn/børn trygge ved at skulle snakke med en fremmede. Det er vigtigt for et godt forløb, at I som forældre har tillid til at familieterapien – hvor vi snakker om ting som er svære, måske konfliktfyldte og fastlåste hjemme hos jer – bliver håndteret nænsomt og med respekt for jer alle.